دیگر نمونه کار ها

چادر های نمایشگاهی

اولین و تنها تولید کنند دارای مجوز و ثبت صنعتی چادر های پیش ساحته  نمایشگاهی با قابلیت نصب سریع

طراحی

ساخت چادر های صنعتی

طراحی ساخت و اجرای چادر های پیش ساخته مقاوم در برابر باد، باران و برف با قابلیت جمع آوری سریع

ما خلق می کنیم

چادر با اشکال مختلف

طراحی ساخت و اجرای انواع چادر های نمایشگاهی، انبار، مراسمات و… در ابعاد و اشکال مختلف بنا به نیاز مشتری در کمترین زمان

چادر های مراسم
فهرست