انبار کالا

01 -

چادر های پیش ساخته توسط شرکت متفکران به دلیل دارا بودن استحکام بالا و ابعاد بسیار بزرگ قابلیت استفاده به عنوان انبار کالا به صورت موقت و دائم را دارا می باشند

02 -

انبار کالا اجرا شده در اصفهان

 • دهانه ورودی : 15 متر
 • طول : 25 متر
 • ارتفاع تاج : 6 متر
 • مساحت : 375 متر مربع
03 -

انبار کالا اجرا شده در خراسان جنوبی

 • دهانه ورودی : 12 متر
 • طول : 15 متر
 • ارتفاع تاج : 5.5 متر
 • مساحت : 180 متر مربع
04 -

انبار کالا اجرا شده در هرمزگان

 • دهانه ورودی : 12 متر
 • طول : 40 متر
 • ارتفاع تاج : 5.5 متر
 • مساحت : 480 متر مربع

 

چادر سایه بان مصلی شهر اندیشه
فهرست