01–

سالن انتظار و ترانزیت فرودگاه (کاشان)

 

02–

سالن پس از نصب سقف و دیواره پارچه ای

03–

اجرای کف سالن

04–

سالن تکمیل شده

درباره پروژه

  • دهانه ورودی : 20 متر
  • طول : 65 متر
  • ارتفاع تاج : 7.2 متر
  • مساحت : 1300 متر مربع
  • سال ساخت: 1392
چادر های نمایشگاهی
محصولات صادراتی به عراق (استراحت گاه زائرین)
فهرست